Izbeglice: Prilika za zajednički razvoj 

Za Hrišćanina nije dovoljna izjava ljubavi Hristu: verovanje je iskonsko jedino kada je praćeno ponašanjem koje pokazuje ljubav.

Zajednička ekumenska izjava povodom Svetskog dana izbeglica 2017

U hrišćanskoj Bibliji postoji priča o Petru i Korneliju, dva čoveka iz potpuno različitih kultura i drugačijih religijskih verovanja koji prilikom susreta otkrivaju istinu o Božijoj posvećenosti oboma koju do tada nisu uviđali. Uče da Sveti Duh ruši zidove i da ih ujedinjuje čak i sa onima sa kojima možda veruju da nemaju ništa zajedničko.

Svuda u svetu su žene, muškarci i deca koji su žrtve nasilja, zlostavljanja, prirodnih i katastrofa izazvanih od strane čoveka, gladi i drugih faktora usled kojih bivaju primorani da napuste svoje domove. Njihova želja za begom od patnje je jača od barijera koje im se nalaze na putu. Otpor prema migracijama koji neke od zemalja pokazuju neće sprečiti one koji prolaze kroz nesnosivo mučenje da napuste svoju zemlju.

Bogate države ne mogu pobeći od odgovornosti koje imaju prema ranama nastalim na našoj planeti – usled prirodnih nepogoda, oružja, neravnopravnosti – koje pokreću migracije i trgovinu ljudima. Uprkos tome što pristizanje migranata u razvijene zemlje može kreirati stvarne i značajne izazove za državu, ujedno može biti i prilika za otvorenost i promenu. Papa Franja nam je postavio pitanje: „Kako možemo razumeti promene koje se dešavaju ne kao prepreke, već kao prilike za iskren ljudski, društveni i duhovni razvoj?“ Društva koja smognu hrabrosti i osmisle viziju koja ide dalje od straha od stranaca i migranata vrlo brzo otkriju bogatstvo koje migranti nose sa sobom.

Ukoliko mi, kao velika porodica ljudi, insistiramo na posmatranju migranata kao tereta, odričemo se prilika za solidarnost koje su ujedno uvek i prilike za obostrano učenje, unapređenje i zajednički razvoj.

Za Hrišćanina nije dovoljna izjava ljubavi Hristu: verovanje je iskonsko jedino kada je praćeno ponašanjem koje pokazuje ljubav. Mi smo jedno, nepodeljeno, Hristovo Telo. Rečima Dietrich Bonhoeffer-a, „Jedino kroz Isusa Hrista smo braća i sestre… Kroz Hrista sve što nam pripada je stvarno, celovito i večito“. Ako smo jedno telo, sazdani smo od solidarnosti koja nas određuje i usmerava.

Znaci solidarnosti se množe ne znajući za granice religije i kulture. Susreti sa drugačijim verujućima produbljuju naše razumevanje sopstvene vere, i kroz susrete sa braćom i sestrama migrantima Bog nam se obraća i blagosilja kao što je to učinio sa Kornelijem i Petrom. U svakom iskrenom susretu postoji razmena poklona. Nesebičnim deljenjem onoga što posedujemo otkrivamo da je sve Božije. Istovremeno, dobrodošlicom koju pružamo pridošlicama, sastajemo se i sa Bogom uvek prisutnim u ranjivim, marginalizovanim, kao i u svim drugim ljudima.

Sve više smo svedoci građenja zidova koji nas razdvajaju širom sveta: ne samo fizičkih zidova, već i zidova straha, predrasuda, mržnje, ideologija. Gradimo svi, kao porodica ljudi, mostove solidarnosti umesto zidova podela. Naši sestre i braća migranti donose nam prilike za obostran rast i razvoj: Bog je taj koji nas spaja.

Sa razvojem novih međunarodnih okvira – Global Compacts on Migrants and on Refugees 2018, države ne samo da bi trebalo da obezbede efektivniji način za delegiranje odgovornosti kao odgovor na razvijeni pokret, već bi trebalo i da prihvate priliku za prepoznavanje i isticanje značajnih doprinosa migranata državama u kojima borave, ne bi li učinili istinsku solidarnost živom za sve one koji traže zaštitu i one koji je pružaju.

ACT Alliance
Alboan
Caritas Internationalis
Catholic Charities USA
Community of Sant’Egidio
Dominicans for Justice and Peace
Entreculturas
International Union of Superior Generals (UISG)
Franciscans International
Jesuit Refugee Service
Lutheran World Federation
Pax Christi International
Scalabrinian Missionaries
Scalabrini International Migration Network (SIMN)
Talitha Kum – Worldwide Network of Religious Life against Trafficking in Persons
Union of Superior Generals (USG)
Vivat International
Voices of Faith
World Union of Catholic Women’s Organizations (WUCWO)

Svetski dan migranata, 20. jun 2017.