Emmylou Harris

Emmylou Harris

“Vratila sam se sa osećajem nade i dobrote ljudi koji su odlučili svoj život posvetiti kako bi ovim mladim ljudima dali šansu”

“Vratila sam se sa osećajem nade i dobrote ljudi koji su odlučili svoj život posvetiti kako
bi ovim mladim ljudima dali šansu”