DOBROSUSEDSKI ODNOSI

Samo jedan dokaz više da u našoj Integracionoj kući nema dosade. Kada pokuša da se ušunja, naši momci pronađu način da joj stanu na put.

Kao i većina evropskih društava, stanovništvo naše zemlje svake godine je sve starije. Društvene promene, uključujući modernizaciju, ne samo da su produžile životni vek, već́ su promenile i odnos javnosti prema starijima. Neki negativni stavovi idu čak do te mere da posmatraju starije samo kao društveni problem, pri čemu stariji postaju meta predrasuda i nepoštovanja mlađih, pa i vlastitih najbližih rođaka.

Sastavni deo vaspitanja i socijalizacije naše dece korisnika je da ih vaspitavamo u duhu dobrosusedskih odnosa, empatije i pomoći slabijim ili bolesnim, kao i starijim osobama. Naša deca će uvek ponuditi pomoć́ komšijama koji nose teške torbe iz radnje, pomeraju nameštaj, ili im je potrebna pomoć́ da pokušaju da pokrenu auto sa slabim akumulatorom…

Ovom prilikom deca koja su bila na balkonu Integracione kuće primetila su da se stariji komšije muče da nose i skladište ogrevna drva. Odmah su došli u kancelariju i zatražili dozvolu da im pomognu. Za nekoliko minuta mala grupa naše dece iz Sirije, Irana i Avganistana došla je u dvorište komšija i počela da nosi i u šupu slaže drva za ogrev. Starije komšije su mogle da se odmore, dok su naši momci i socijalna radnica završili posao.

To je samo dokaz više da u našoj Integracionoj kući nema dosade. Kada pokuša da se ušunja, naši momci pronađu način da joj stanu na put. Ponosni smo na to u kakve će ljude naša deca odrasti.