Zagovarati

Zalažemo se za dostojanstvenu i pravednu zakonodavnu praksu na evropskom nivou kako bi se prisilno raseljenim osobama osigurala zaštita i mogućnost uključenja u naše društvo.

Zagovarati

Važan deo misije Jesuit Refugee Service je braniti ljudska prava izbeglica i prisilno raseljenih osoba. Zalažemo se za dostojanstvenu i pravednu zakonodavnu praksu na evropskom nivou kako bi se prisilno raseljenim osobama osigurala zaštita i mogućnost uključenja u naše društvo.

Svi evropski uredi JRS-a teže ostvarenju tog cilja te upravo stoga blisko sarađuju ne bi li znali koji su najvažniji problemi izbeglica na području Evrope. Koristeći međusobna znanja i iskustva, evropski uredi probleme izbeglica direktno prenose nacionalnim predstavnicima u Evropskoj uniji te drugim institucijama koje su uključene u problematiku izbeglica i prisilno raseljenih osoba.

Pomno pratimo kako se, na primer, na nacionalnom nivou provode evropska pravila zadržavanja izbeglica te svoje zaključke i opažanja prosleđujemo Evropskoj komisiji. Evropsku Agenciju za osnovna prava (FRA) izveštavamo o događanjima na terenu, a naši izveštaji koriste se za daljnje provere i nadzor. Izravno komuniciramo i s evropskom agencijom za granice, FRONTEX, kao članovi njihovog savetodavnog foruma za osnovna prava.

Sistemski istražujemo nedostatke pravne i socijalne zaštite izbeglica. Naše istraživanje temelj je svih predloga promena zakona, koje su utemeljene ne samo na našoj prisutnosti među izbeglicama nego i na našoj detaljnoj analizi ključnih problema.

Pritvor (detencija) treba biti izuzetak i posljednja mogućnost.

Gotovo svi JRS-ovi uredi u Evropi posećuje tražitelje azila i izbeglice u prihvatnim centrima za strance (Detention center). Tokom naših poseta prihvatnim centrima pričamo sa što više ljudi, beležimo ključne probleme s kojima se susreću i prenosimo ih osoblju kako bi se što više tih problema rešilo. Promatramo i kakvi su uslovi za život u prihvatnim centrima, komunicira li osoblje centra s izbeglicama na dostojanstven način i jesu li potrebe ljudi potpuno ispunjene.