Publikacije

PUBLIKACIJE

Na ovoj stranici moći različite publikacije i dokumente o Jesuit Refugee Service.

DOKUMENT O UPUĆIVANJU U INTEGRACIONU KUĆE ZA UGROŽENE KATEGORIJE IZBEGLICA „PEDRO ARRUPE“
Ovim dokumentom se uređuje sistem upućivanja i smeštaja ugroženih kategorija izbeglica.