Projekat

Praćenje i integracija ukrajinskih izbeglica u Srbiji
  • Preostalo vreme:0 dana
  • Donatori:1
Lokacija:Serbia
Prikupljeno: 125,000€
Cilj: 125,000€

Projekat pruža podršku izbeglicama iz Ukrajine smeštenim kod rodbine i prijatelja, kao i onima smeštenim u izbegličkim centrima. Pored toga JRS Srbije ima kapacitet da prihvati maloletnike i omladinu bez pratnje u našem postojećem Programu integracije i u Integracionoj kući.

Projekat ima sledeću strukturu: Dobrodošlicu – Zaštitu – Promociju – Integraciju, koja se implemetira organizovanjem i implementacijom skupa aktivnosti u svakom konkretnom sektoru.

JRS Srbije je već ponudio sopstvene kapacitete u Integracionoj kući i Programu integracije za decu i omladinu bez pratnje.

Zaštita ukrajinskih izbeglica koje borave u srpskim porodicama biće poboljšana obezbeđivanjem vaučera/keš kartica. U određenim slučajevima biće obezbeđene i subvencije za plaćanje računa za struju i grejanje porodicama domaćinima.

U cilju promocije i integracije izbeglica, JRS Srbija će organizovati seminare i radionice sa temama tolerancije, ljudskih prava i prava dece izbeglice. Ovo će biti iskorak u našim aktivnostima zastupanja i promocije prava izbeglica u Srbiji.

Reailzovanost project