Služiti

U većini zemalja u kojima delujemo naši timovi posećuju migrante u centrima za zadržavanje nudeći im razne usluge, kako one pravne prirode ili jednostavnog pristupa informacijama, pa sve do psiho socijalne podrške, zdravstvene i pastoralne brige i savetovanja.

SLUŽITI

Evropska migraciona politika, bilo na nivou Unije, ili pak samih zemalja članica, može vrlo loše uticati na izbeglice, tražitelje azila ili bilo koju vrstu prisilno raseljenih osoba. U mnogim zemljama Evrope ljudi koji traže sigurnost zapravo su ugroženi i izloženi mnogim opasnostima. Njihove živote ugrožavaju pretnje zatvaranjem, uskraćivanje zaštite ili jednostavno uskraćivanje bilo kakvog dostojanstvenog života. Državne službe vrlo često moraju slediti stroga pravila i retko ispunjavaju potrebe izbeglica, što zapravo znači da ljudi koji u Evropi potraže svoje utočište vrlo često završavaju kao beskućnici, siromašni i jedva preživljavaju.

Jesuit Refugee Service je prisutan u 14 zemalja Evropske Unije te u Makedoniji, Srbiji, Kosovu i Ukrajini. Usluge koje pružamo različite su od zemlje do zemlje, zavisno o potrebama kao i sredstvima kojima pojedini ured raspolaže. U Italiji tako JRS-ova javna kuhinja dnevno poslužuje 400 obroka. U Irskoj pak JRS-ov tim vodi boravak za školarce i vrtić za decu izbeglica. U Velikoj Britaniji postoji JRS-ovo sklonište za siromašene tražitelje azila dok je u Belgiji JRS jedina nevladina organizacija koja redovno posećuju migrante u prihvatnim centrima (“Detention centers”).

Delovanje JRS-a i mnoge naše inicijative zapravo imaju isti cilj: konkretna podrška prisilno raseljenim ljudima na koje evropska migraciona politika negativno utiče te koji nisu naišli na dobrodošlicu i siguran i miran život kojem su se nadali.

U većini zemalja u kojima delujemo naši timovi posećuju migrante u centrima za zadržavanje nudeći im razne usluge, kako one pravne prirode ili jednostavnog pristupa informacijama, pa sve do psiho socijalne podrške, zdravstvene i pastoralne brige i savetovanja.

Iste ili slične usluge dostupne su izbeglicama i u procesu integracije, i to u našim centrima ili preko timova koji posećuju izbeglice kada izađu iz prihvatilišta ili prihvatnog centra. Mnogi naši programi u Evropi nude kurseve jezika, instrukcije i pomoć pri učenju, pomoć pri pronalasku zaposlenja, smeštaja… U nekolicini zemalja JRS osigurava psiho socijalno savetovanje, posebno za ranjive grupe izbeglica.

Ohrabrivanje zajednice da prihvati i poželi dobrodošlicu izbeglicama je ono čime se sve više bavimo. Smatramo kako je najbolji način da Evropljani postanu više otvoreni prema izbeglicama da im svojim primerom pokažemo kako biti gostoljubiv.