Državni sekretar dr. Nenad Ivanišević posetio Integracionu kuću «Pedro Arrupe»

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, dr. Nenad Ivanišević sa saradnicima boravio je u danas u poseti Integracionoj kući «Pedro Arrupe» .

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, dr. Nenad Ivanišević sa saradnicima boravio je u danas u poseti Integracionoj kući «Pedro Arrupe» . Tokom posete, upoznao se da korisnicima i aktivnostima koje se u kući sprovode, izrazivši zadovoljstvo viđenim. U razgovoru sa direktorom Nikačevićem, ocenjeno je da je ovo najadekvatniji smeštajni kapaciteta za kategoriju maloletnika bez pratnje do 14 godina starosti, prostor koji odaje porodično okruženje koje posebno pomaže deci sa pretrpljenim traumatskim iskustvima koje je mnogo u našoj zemlji.

JRS Srbija pokrenula je trogodišnji projekat «Integraciona kuća za ugrožene kategorije izbeglica «Pedro Arrupe» koja ima za cilj podršku najugroženijim među izbeglicama sa posebnom pažnjom i brigom za maloletnike bez pratnje do 14 godina starosti.