Izgradnja zajedničke budućnosti sa migrantima i izbeglicama

„Ovde nemamo trajnog grada, ali tražimo grad koji će doći. (Jevrejima 13:14)

„Ovde nemamo trajnog grada, ali tražimo grad koji će doći. (Jevrejima 13:14)

Poslednje nedelje septembra svake godine Katolička crkva obeležava Svetski dan migranata i izbeglica. Ove godine kao naslov svoje godišnje poruke Sveti otac je izabrao: „Gradimo budućnost sa migrantima i izbeglicama“, gde se ponovo založio za prava i uključivanje u društvo izbeglica, raseljenih lica i žrtava trgovine ljudima širom sveta. Kompletno pismo možete preuzeti na veb stranici Vatikanskog odeljenja za migrante i izbeglice – https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/

Korisnici i osoblje JRS-a su se ove godine pridružili UNHCR-u i formirali fudbalski tim za humanitarni turnir organizovan u beogradskom naselju Ada Ciganlija. Iako nismo stigli do prve pozicije na turniru, to je bila ekipa budućih šampiona. Dečaci koji su bili primorani da napuste svoje domove u Aziji i Africi našli su snagu i veru da započnu život u Srbiji, u zemlji koju nisu poznavali pre dolaska.

Turnir je bio prilika da podelimo brošure i dodatno promovišemo integraciju i zajedničku budućnost sa izbeglicama i migrantima koje pratimo i podržavamo u našoj Integracionoj kući za decu bez pratnje i u projektu Tranzicionog smeštaja za mlade tražioce azila.