Leto u Tranzicionom smeštaju

Tranzicioni smeštaj je osnova od koje počinje socijalizacija i uspostavljaju se društvene veze i pokreću se aktivnosti vezane uz obrazovanje i zapošljavanje.

Prelazni smeštaj/smeštaj tražilaca azila je ključan momenat u procesu integracije ne samo zato što pruža osnovni smeštaj i materijalnu sigurnost. Tranzicioni smeštaj je osnova od koje počinje socijalizacija i uspostavljaju se društvene veze i pokreću se aktivnosti vezane uz obrazovanje i zapošljavanje. Ipak, mladi korisnici moraju da prevaziđu mnoge barijere za postizanje nezavisnosti i integracije u Srbiji. Učenje jezika i obrazovanje su prioriteti, tako da su naši studenti korisnici posvećeni letnjem i jesenjem fakultetskim ispitnim rokovima, a oni u srednjoj školi volontiranju i dodatno uče jezik.

Socijalizacija naših mladih korisnika je takođe važan deo procesa integracije, a našim momcima puno znači to što je njihov prelazni smeštaj u osnovi isti kao i onaj lokalnog stanovništva i porodica, jer stanovi su u prosečnoj zgradi, komšiluk je dobar, javni prevoz je dostupan u različito doba dana, dostupne su i lokalne prodavnice… Svoju slobodu boravka u tranzicionom smeštaju smatraju privilegijom, jer mogu lako da stignu u školu, idu u kupovinu, sretnu se sa prijateljima, provedu petak ili subotu veče u gradu sa njima, povremeno posećuju prijatelje u izbegličkim centrima, rade letnje poslove ili puno radno vreme…

Sve ove interakcije stvaraju pozitivno životno iskustvo koje će odrediti njihove pravce u smislu uočenih mogućnosti i izbora, te kreirati zdrav obrazac aktivnosti i budućih društvenih interakcija naših korisnika.

Pod nadzorom i asistencijom JRS tima, naši korisnici napreduju u integraciji i edukaciji, a zajedno sa njima vodimo računa da tako i nastave.