Pratiti u svakom aspektu života

U cilju unapređenja međusobne saradnje, s namerom pružanje što kvalitetnije psihološke zaštite dece izbeglica i tražioca azila u Srbiji, Mreža psihosocijalnih inovacija – PIN i Jesuit Refugee Service potpisali su [...]

U cilju unapređenja međusobne saradnje, s namerom pružanje što kvalitetnije psihološke zaštite dece izbeglica i tražioca azila u Srbiji, Mreža psihosocijalnih inovacija – PIN i Jesuit Refugee Service potpisali su memorandum o saradnji.

Buduća saradnja organizacija podrazumeva podršku radu JRS integracione kuće «Pedro Arrupe» i njenim korisnicima, maloletnicima bez pratnje i razdvojenoj deci uzrasta do 14 godina. PIN će , u saradnji sa JRS osobljem, organizovati, za korisnike kuće, razne psiho-socijalne radionice i aktivnosti.