Memorandum o saradnji i sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima

Predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Jesuit Refugee Service potpisali su danas memorandum o saradnji kojim se definiše buduća saradnja ove dve organizacije.

Predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Jesuit Refugee Service potpisali su danas memorandum o saradnji kojim se definiše buduća saradnja ove dve organizacije.

Direktorka Centra Sanja Kljajić ocenila je da potpisivanje memoranduma predstavlja razradu međusobnih obaveza kada je u pitanju smeštaj maloletnih migranata žrtava trgovine ljudima ispod 14 godina starosti.

Adrijan Nikačević, direktor JRS za Srbiju, izjavio je da je sporazum još jedan primer unapređenja saradnje između vladinog i nevladinog sektora na polju zaštite migranata i tražilaca azila na teritoriji Srbije.

JRS je u fazi uspostavljanja socijalne usluge prihvatilišta za maloletne migrante ispod 14 godina koji su pretrpeli neki vid nasilja.