Potpisan protokol o saradnji sa Ministarstvom

Danas je potpisan Protokol o saradnji o pitanjima izbeglica i migranata s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije čime se započinje s implementacijom novog projekta

Danas je potpisan Protokol o saradnji o pitanjima izbeglica i migranata s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije čime se započinje s implementacijom novog projekta

“Integraciona kuća za ugrožene kategorije izbeglica Pedro Arrupe”.

Cilj Integracione kuće je osigurati sigurno okruženje za najranjivije pripadnike izbegličke populacije, sa fokusom na maloletnike bez pratnje i razdvojenu decu ispod 14 godina starosti te njihovo sigurno zbrinjavanje. Projekt će biti realizovan na teritoriji Beograda u naredne tri godine.