Pet godina Integracione kuće „Pedro Arrupe“ – iskustvo i praksa

„Putovanje se najbolje meri prijateljima, a ne brojem kilometara.“ Hvala svim prijateljima koji su sa nama na ovom putu već 5 godina!

„Putovanje se najbolje meri prijateljima, a ne brojem kilometara.“

Hvala svim prijateljima koji su sa nama na ovom putu već 5 godina!

  1. aprila 2022- god. održali smo konferenciju „Integracija dece bez pratnje u Srbiji: 5 godina Integracione kuće Pedro Arrupe – iskustvo i praksa“, čime smo proslavili godišnjicu rada.

Integraciona kuća “Pedro Arrupe” ne pruža samo krov nad glavom, hranu, odeću i osnovne potrepštine, već u pruža svojim korisnicima sigurno okruženje i priliku za igru, obrazovanje i integraciju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Tim Integracione kuće sačinjen je od specijalnog pedagoga, socijalnih radnika, vaspitača i kulturnog medijator. U radu sa decom koristimo Individualni pristup svakom detetu, što u praksi znači da, nakon perioda adaptacije deteta na novu sredinu, zajedno sa njim, i starateljem, pravimo Individualni plan aktivnosti koji je zasnovan na potrebama, snagama i kapacitetima deteta. Iz našeg dosadašnjeg iskustva ovaj princip rada pokazao se kao dobra praksa za identifikovanje dečijih potreba i za nastavak njegovog ličnog rasta i razvoja. Stručni tim radi na osnaživanju i pružanju 24 h podrške korisnicima 365 dana u godini. Pored podrške u obrazovanju koje je jedan od najbitnijih segmenata naše usluge, tim JRS-a je uključen i u obezbeđivanju drugih usluga u zaštiti dece (podrška starateljskoj zaštiti, podrška medicinskoj zaštiti, podrška pri uključivanju u formalno obrazovanje, podrška u postupku azila i dr)

 

Tim JRS Srbije nastaviće da se zalaže za poštovanje ljudskih i dečijih prava, inkluzivnost, poštovanje i prihvatanje različitosti, odgovornost i profesionalizam. U skladu sa ovim vrednostima, svakom detetu se posvećuje podjednaka pažnja. Prihvatanjem i poštovanjem pravila Integracione kuće deca daju svoj doprinos u kreiranju atmosfere poštovanja između korisnika i članova našeg tima.