Novi korisnici u našoj Integracionu kuću „Pedro Arrupe“

U martu smo ugostili novu decu, uzrasta od 10 do 16 godina, koja su u Srbiju stigla iz Azije i Bliskog istoka.

Ovog meseca (mart 2022.) ugostili smo novu decu, uzrasta od 10 do 16 godina, koja su u Srbiju stigla iz Azije i Bliskog istoka. Po dolasku nove dece u naše prihvatilište za decu bez pratnje – Integracionu kuću „Pedro Arrupe“ – naš tim je imao brojne zadatke u vezi sa procenom psihičkog i zdravstvenog stanja dece, kao i rešavanjem njihovog pravnog statusa u Srbiji.

Tim JRS je pomogao u pripremi pravnih dokumenata za humanitarni boravak dece u Srbiji kao korisnika naše Integracione kuće.

Kulturni medijator/prevodilac je intervjuisao decu da vidi da li imaju rođake na ruti ili u zemlji porekla, i da li su u kontaktu sa njima. Deca su takođe upoznata sa svakodnevnim životom u Integracionoj kući.

Budući da većina nove dece stiže sa vaškama i šugom, naš tim ih prati na lekarski pregled, primenjuje lekove, i vodi ih na kontrolne lekarske preglede.

Nova deca su se upoznala sa ostalom decom u Integracionoj kući. Neki od njih govore isti jezik i pomažu im prvih dana u našoj Integracionoj kući.


Dva nova korisnika igraju fudbal u našem dvorištu.

Izrađeni su individualni planovi integracije dece uz učešće socijalnog radnika JRS, pedagoga, kulturnog medijatora, kao i zakonskog staratelja Centra za socijalni rad.

Da bismo osnažili decu i pružili im više zabave i opuštanja, organizovali smo sportsko-socijalne aktivnosti, vodili ih na izlete po gradu, kuglanje, sportske aktivnosti u dvorištu kuće.