PONOVNO UJEDINJENJE DETETA SA NJEGOVOM PORODICOM

B.S. je početkom jeseni 2018. godine smešten u Integracionoj kući „Pedro Arrupe“. Imao je samo 13 godina kada je zatečen kao dete bez pratnje prilikom registracije veće grupe odraslih izbeglica.

B.S. je početkom jeseni 2018. godine smešten u Integracionoj kući „Pedro Arrupe“. Imao je samo 13 godina kada je zatečen kao dete bez pratnje prilikom registracije veće grupe odraslih izbeglica. Obavešten je Centar za socijalni rad i dečak je potom prebačen u našu kuću Arrupe uz 24/7 brigu.

Od početka je bio upisan u osnovnu školu i imao je pomoć́ osoblja JRS u domaćim zadacima i učenju srpskog jezika. Međutim, nije bio motivisan da aktivno učestvuje. Nakon šest meseci napustio je kuću Arrupe da bi ilegalno prešao granicu i našao se nasukan u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je proveo nekoliko meseci, a zbog loših uslova u logoru vratio se u Srbiju. Na sreću, njegov bivši zakonski staratelj (koje je odredio Centar za socijalni rad Beograda da prati novo pridošle maloletne osobe bez pratnje) video ga je u Izbegličkom centru Krnjača u Beogradu, i odmah kontaktirao JRS za povratak dečaka u kuću Arrupe.

B. je ponovo upisan u osnovnu školu, počeo da prati časove engleskog i srpskog jezika, likovne radionice, psiho-socijalne radionice, sportske aktivnosti. Ovoga puta bio je više angažovan u svim aktivnostima učenja i druženja, voleo je da ide u školu gde je upoznao nove prijatelje.

U međuvremenu, njegova porodica je uspela da stigne do Švedske i dobije zaštitu. Njegov otac je započeo proces spajanja porodice, a njegovog zakonskog staratelja je kontaktirala Švedska ambasada u Beogradu. Nakon DNK analiza, Švedska agencija za migracije zatražila je izdavanje pasoša. Bilo je mnogo prepreka u izdavanju pasoša jer B. nije imao dokumenta. UNHCR, JRS Srbija i Centar za socijalni rad Beograd bili su zajedno angažovani u procesu. Konačno, njegova porodica je uspela da dobije sve potrebne papire, a pasoš je izdala avganistanska ambasada u Sofiji, Bugarska.

Krajem oktobra 2021, posle skoro 4 pune godine, dobio je boravišnu dozvolu i avionsku kartu koju je kupila Švedska agencija za migracije. Na aerodrom su ga 28. oktobra 2021. godine pratili njegov zakonski staratelj i socijalni radnici JRS Srbija. Posle nekoliko sati javio nam je da je bezbedno stigao u Švedsku. Naš B. je konačno bio sa svojom porodicom, nakon što ih nije video godinama. Važno je da tokom boravka u Srbiji nije propustio školske godine, a odrastao je kao pametan i pošten dečak.