Udruženi u pomaganju

Jesuit Refugee Service Serbia i Università Cattolica del Sacro Cuore iz Italije, potpisali su protokol o saradnji koji će omogućiti studentima ovoga univerziteta volontersko-pripravničko angažovanje u radu naše organizacije.

Jesuit Refugee Service Serbia i Università Cattolica del Sacro Cuore iz Italije, potpisali su protokol o saradnji koji će omogućiti studentima ovoga univerziteta volontersko-pripravničko angažovanje u radu naše organizacije u Srbiji.

Naša misija je pratiti, služiti i zagovarati za prva izbeglica i drugih prisilno raseljenih osoba. A kako bi svoju misiju bili u mogućnosti ispuniti potrebna nam je pomoć i drugih. Posmatrano iz konteksta izbeglica u Srbiji, njihove životne priče dobro je približiti i drugima, posebno mladim ljudima iz drugih delova Evrope.

Samo jedno lično iskustvo koje mlada osoba doživi u susretu sa izbeglicom ima mnogo veći uticaj na nju, nego li desetine novinskih izveštaja, fotografija ili video klipova. Na taj način doprinosimo smanjenju ksenofobije i netolerancije koja je sveprisustva u svim evropskim društvima po pitanju teme izbeglica.” – kaže Adrian Nikačević, nacionalni direktor JRS.

Ova saradnja omogućiće mladim studentima da se, kroz direktan rad u ovoj oblasti, susretnu sa ljudima u potrebi, podele svoje vreme s njima pomažući im i razviju svoje sposobnosti za saosećanje, empatiju, humanitarni rad, a neke će možda podstaći da u svojim lokalnim zajednicama pokrenu slične inicijative.