Aktivnosti kojima je obeležen Svetski dan izbeglica u JRS Srbija

U okviru predstojećeg Svetskog dana izbeglica, JRS je 10. Juna organizovao ekskurziju za decu i dečake koji borave u na[em prihvatilištu - kući Arrupe.

Negovanje tolerancije i integracije – socijalizacija dece kroz zajedničke radionice

U okviru predstojećeg Svetskog dana izbeglica, JRS je 10. Juna organizovao ekskurziju za decu i dečake koji borave u našem prihvatilištu – kući Arrupe. Svrha ove ekskurzije je bila da omogući zajedničku radionicu između dece i dečaka korisnika i lokalne dece školskog uzrasta, zajedno sa njihovim nastavnicima. Radionica je bila fokusirana na važne teme tolerancije i integracije izbeglica u školske zajednice i srpsko društvo. Pored toga, organizovana je i kreativna radionica aranžiranja cveća koju su pripremili učenici srednje škole za hortikulturu. Kulminacija događaja bila je Zajednička služba za izbeglice (JRS) koja je dodelila sertifikate svim učesnicima i odala priznanje Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ iz Žitkovca, Aleksinac, kao najangažovanije škole u ​​promovisanju tolerancije i integracije.

Ekskurzija i radionica okupile su decu iz kuće Arrupe, koja su izbegla iz svojih domova i porodica, i lokalne učenike škola iz opštine Aleksinac. To im je poslužilo kao prilika za druženje, da uče jedni od drugih i grade mostove razumevanja. Događaj je pažljivo osmišljen i vođen od strane nastavnika i osoblja JRS-a, kako bi se stvorio bezbedan i inkluzivan prostor gde su učesnici mogli slobodno da izraze svoje misli i emocije u vezi sa tolerancijom i integracijom izbeglica.

Radionica se fokusirala na promovisanje empatije, razumevanja i prihvatanja među učesnicima. Nastavnici su uključili decu u diskusije, aktivnosti i grupne vežbe koje su istakle važnost prihvatanja različitosti i negovanja integracije u školske zajednice, kao i u srpsko društvo u celini. Kroz ove aktivnosti, deca su podstaknuta da podele svoja lična iskustva i razviju dublje razumevanje za izazove sa kojima se suočavaju izbeglice.

U dodatnoj kreativnoj radionici srednjoškolci iz Poljoprivredne škole, smera za hortikulturu, su organizovali kreativnu sesiju sa izradom cvetnih aranžmana. Radionica je imala za cilj da osnaži za samoizražavanje, kreativnost i saradnju između dece. Naši dečaci su naučili različite tehnike i istraživali lepotu cvetnog dizajna. Ova radionica ne samo da je omogućila deci da se uključe u zabavnu i umetničku aktivnost već́ je promovisala timski rad i komunikaciju među njima. Učili smo i o simbolici cveća za doček prijatelja, pa su se naša deca i dečaci izbeglice u Aleksincu osećali dobrodošli i stekli nove prijatelje.

U znak priznanja za napore i aktivno učešće sve uključene dece i nastavnika, JRS je pripremio i podelio sertifikate na kraju događaja. Svaki učesnik je dobio priznanje za svoju posvećenost promovisanju tolerancije i integracije. Takođe, JRS je proglasio izbor Osnovne škole „Vuk Karadžić́“ iz Žitkovca, Aleksinac, za najangažovaniju školu na projektu. Ovo priznanje je poslužilo kao podsticaj za stalne napore škole da stvori inkluzivno i prihvatljivo okruženje za izbeglice i podstakne veću integraciju unutar njihove školske zajednice.

Zajednička radionica o toleranciji i integraciji, kao i sesija kreativnog aranžiranja cveća između dece iz kuće Arrupe i lokalnih školaraca, pokazala se kao upečatljivo i kreativno iskustvo. Obrađujući teme tolerancije i integracije, ove radionice su pružile platformu za druženje, razumevanje i lični razvoj. Događaj ne samo da je naglasio prihvatanje različitosti učesnika, već́ je i naglasio važnost empatije i prihvatanja u izgradnji inkluzivnih zajednica. Kroz ovakve inicijative, nastavićemo da težimo stvaranju društva koje prihvata izbeglice i promoviše njihovu integraciju, dok negujemo osećaj pripadnosti za sve izbeglice u našim zajednicama.

Kreativne likovne radionice u Integracionoj kući

Kako bi pomogao našem malom timu i naučio decu smeštenu u Arrupe kući novim stvarima, naš student umetnosti Reza je našao vremena da organizuje umetničke radionice. Sećajući se svojih prvih kreativnih radionica kojima je kao dečak učestvovao u kući Arrupe, odlučio je da u slobodno vreme organizuje radionice, i decu angažuje u tim kreativnim radionicama. Crtanje, slikanje akvarelom, mešanje boja za stvaranje slike, uvek je zanimljiva aktivnost za sve dečake, bez obzira na godine.

Povećan angažman JRS tima na pomoći povređenima i obolelim korisnicima

Nedelju pre 20. juna – Svetskog dana izbeglica, obeležili smo pojačanim angažovanjem na pomoći našim korisnicima. U našu Arrupe kuću primili smo novu grupu dečaka od 5 do 15 godina, koji su zadobili teške povrede i kojima je potreban detaljan lekarski pregled i pomoć́ u post-hospitalnom oporavku. Naš mali tim se fokusirao na medicinske potrebe naših korisnika, što je zahtevalo angažovanje naših socijalnih radnika i prevodioca, kao i pomoć́ partnerskih NVO. Jedan dečak je pušten iz bolnice sa spoljnim fiksatorom slomljene butne kosti i napadima astme, drugom je stigao sa nekoliko gelera u rebrima i torzou, i sa astmom, trećem otok na prethodno slomljenom stopalu… svima je bilo potrebno ponovljeno lečenje protiv šuge. Dečak koji je izgubio stopalo u železničkoj nesreći u pograničnom delu severne Srbije, započeo je proces rehabilitacije i pripreme za protezu, pa mu je neophodna svakodnevna pratnja na rehabilitaciju, do bolničke ustanove u drugo delu grada.

Angažman našeg tima u rešavanju tih i sličnih izazova nastavlja se i u narednom periodu.

Ostavite komentar

Please enter your name.
Unesite komentar