Jačanje uloge obrazovanja u integraciji izbeglica u lokalne i školske zajednice

JRS osnažuje ulogu obrazovanja ka otvorenom, inkluzivnom i interkulturalnom društvu Srbije, kroz formiranje vrednosti učenika i omladine neophodnih za život i rad u savremenom i tolerantnom društvu.

JRS osnažuje ulogu obrazovanja ka otvorenom, inkluzivnom i interkulturalnom društvu Srbije, kroz formiranje vrednosti učenika i omladine neophodnih za život i rad u savremenom i tolerantnom društvu. Ključna karika u ovom procesu su nastavnici.

U Kragujevcu je 24. februara održan seminar za nastavnike licenciran od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a na temu interkulturalizma kao vrednosti suprotstavljene predrasudama i diskriminaciji. Seminar u trajanju od 8 sati iznedrio je 23 nastavnika obučenih o ovoj temi i pripremljenih da primene nove veštine i znanja u svakodnevnom školskom radu.

               

Pored neposredne implementacije u vaspitno-obrazovnom radu, te usvajanja i negovanja interkulturalnih vrednosti u školskim zajednicama, nastavnici će nove veštine implementirati u vannastavne aktivnosti, a to će preneti i na učenike koji će usvajati otvorenu i interkulturalnu vršnjačku interakciju u školi i lokalnoj zajednici, i osnažiti integraciju izbeglica.

Dodatni uticaj na školske zajednice ostvariće edukativni materijali iz JRS projekta „Change“, koji se sprovodio u zemljama EU, a sada je prilagođen i preveden za srpske škole i distribuiran nastavnicima na seminaru. Materijal je namenjen za korišćenje na časovima Građanskog vaspitanja i u vannastavnim aktivnostima. JRS će pratiti aktivnosti nakon seminara i istraživati potencijale za dalja poboljšanja u obrazovnom sistemu i školskim zajednicama, u sferi tolerancije, interkulturalnosti i integracije.

Velika zainteresovanost učitelja za profesionalno usavršavanje jedna je ključnih tačaka na kojoj ćemo planirati buduće projekte, aktivnosti i seminare.