Psiho-socijalna podrška korisniku Integracione kuće

Na početku njegovog boravka smo primetili samoizolaciju od ostalih korisnika.

Od početka smeštaja u Integracionoj kući „Pedro Arrupe“, korisnik N.N. bio je uključen u radionice psiho-socijalne podrške JRS tima zbog svoje osetljive ličnosti i stresa koji je pretrpeo na putovanju u Srbiju. Povremeno ga je i pratio psiholog koji je sa njim radio individualno.

Najbliži rođaci N.N. žive kao izbeglice u Iranu, gde su im zbog manjinskog porekla mnoga prava uskraćena i žive u teškim materijalnim uslovima. Porodični problemi su počeli kada je deo porodice pokušao da pređe granicu, ali su tada razdvojeni, i ostatak njegove porodice ostao je u Iranu. Korisnik je bio veoma zabrinut za svoju majku koja je stara i ne može sama da se brine o sebi.

Na početku njegovog boravka smo primetili samoizolaciju od ostalih korisnika. N.N. je većinu vremena provodio u svojoj sobi, zatim je počeo da kasni u školu i nije bio motivisan da učestvuje u redovnim aktivnostima. Nakon toga je počeo da trpi probleme zbog nedostatka sna, što je rezultiralo nemogućnošću pravilnog funkcionisanja, slabim apetitom, velikom razdražljivošću, kao i sve većim povlačenjem u sebe.

Od pojave prvih simptoma, JRS Team je u rad sa detetom uključio dečijeg  psihologa, koji je preporučio da se uključi dečiji psihijatar. Organizovana je konferencija slučaja N.N. na kojoj su bile prisutne sve osobe zadužene za brigu o korisniku: tim JRS-a, staratelj dečaka, i dečiji psiholog. Dogovor je bio da timu za podršku treba priključiti i dečjeg psihijatra koji je specijalizovan za rad sa izbeglicama i tražiocima azila, kako bi mu pružili što kvalitetniju pomoć i izbegli eventualno pogoršanje mentalnog zdravlja. Dečiji psihijatar je prepisao terapiju blažim lekovima i savetovao tim JRS-a kako mu pružiti što veću podršku u prevazilaženju problema. N.N. je takođe je nastavio da radi sa psihologom.

Već posle mesec dana došlo je do poboljšanja, a nakon 6 meseci korisniku je prekinuta terapija lekovima, te je uspešno nastavio školske aktivnosti, kao i druženje i društvene igre sa ostalom decom u našoj kući. Redovne preventivne kontrole kod psihologa su se nastavile tokom njegovog boravka u Integracionoj kući. Zahvaljujući intenzivnoj psiho-socijalnoj podršci tima, N.N. je završio školsku godinu te nastavio školovanje i odrastanje uz podršku JRS-a.