Poruka povodom Svetskog dana izbeglica i migranata 2021

„MI smo poput mnoštva zrna peska, svi smo različiti i jedinstveni, ali zajedno možemo da formiramo prelepu plažu, istinsko umetničko delo … MI smo svi u istom čamcu i pozvani smo da uklonimo što više zidova koji nas razdvajaju, tako da više ne postoje drugi, već samo MI, a MI smo široki kao celo čovečanstvo. “

Putovujući zajedno prema Svetskom danu izbeglica 2021, Sekcija za migrante i izbeglice ponovo predlažekomunikacijsku kampanju. Počinje sa porukom Pape Franje, koja posebnu pažnju posvećuje brigi o porodici i zajedničkom domu kako bi se donelo sve veće i sveobuhvatajuće „Mi“ u dobrodošlici izbeglica i migranat.